آتش نشانی


امکان وقوع آتش سوزی در ساختمان های امروزی با توجه به وجود انواع مختلف کالا و مواد قابل اشتعال امری اجتناب ناپذیر می باشد.براین اساس راه کارهای متفاوتی جهت جلوگیری، کنترل و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر حریق توسط مهندسان طراح و مجری پیش بینی و اجرا می گردد. در زمان وقوع آتش سوزی در یک ساختمان، امکان خروج ساکنین در درجه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن می بایستی امکان سرویس دهی توسط نیروهای آتش نشانی و امداد و نجات فراهم گردد تا تلفات جانی و مالی به حداقل ممکن برسد. اما همه این امکانات زمانی ارزشمند است که ساختمان دچار حریق با حفظ پایداری و مقاومت خود دچار فرو ریزش نگردد. یکی از پیش بینی ها جهت تحقق این مهم، مقاوم سازی سازه ها در برابر حریق توسط مواد پایه معدنی و رنگ ها می باشد. این مواد حاوی ترکیبات و عناصر شیمیایی خاص می باشد که به طرق مختلف باعث افزایش زمان مقاومت سازه ها می گردند. تهیه، فروش و اجرای این محصولات صرفا توسط شرکت های دارای صلاحیت فنی و مورد تائید استانداردهای بین المللی، ملی و سازمان های آتش نشانی کشور امکان پذیر می باشد.در این راستا این شرکت با بهره گیری از توان فنی و تخصصی لازم اقدام تهیه، اجرا و اخذ تاییدیه های لازم در رابطه با پوشش های ضد حریق برای کلیه سازه های صنعتی، مسکونی، اداری تجاری و...با حفظ کامل منافع کارفرمایان عزیز و رعایت مقررات ملی می نماید.