ساختمان سالن همایش های غدیر، احداث سالن جلسات و مرکز اسناد دانشکده معماری و هنر دانشگاه زنجان و محوطه سازی

دسته بندی
پروژهای در حال اجرا
استان
زنجان
شهر
زنجان
تاریخ شروع
1398/06/06
تاریخ پایان
1399/12/30
توضیحات
تمامی کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ساختمان ورودی و خدماتی سالن همایش های غدیر که به صورت اسکلت بتنی می باشد و تمامی کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی سالن جلسات و مرکز اسناد دانشکده معماری و هنر دانشگاه زنجان که به صورت اسکلت فلزی می باشد و محوطه سازی پیرامونی و مابین دو ساختمان فوق

ویژگی ها