جدول گذاری و پیاده رو سازی ناحیه ۲ و ۹ شهرداری منطقه ۴

دسته بندی
پروژهای در حال اجرا
استان
تهران
شهر
تهران
تاریخ شروع
1399/06/04
تاریخ پایان
1400/06/04
توضیحات
جدول گذاری و پیاده رو سازی ناحیه ۲ و ۹ شهرداری منطقه ۴

ویژگی ها