ساختمان اسکان کارگری نواحی ۳ و ۷ شهرداری منطقه ۴ تهران

دسته بندی
پروژه های اجرا شده
استان
تهران
شهر
تهران
تاریخ شروع
1400/11/29
تاریخ پایان
1400/11/18
توضیحات
عملیات احداث فاز اول ساختمان اسکان کارگری نواحی ۳ و ۷ شهرداری منطقه ۴ تهران با زیربنای ۲۲۰۰ متر مربع

ویژگی ها

توضیحات

کارفرما؛ شهرداری منطقه ۴ تهران