طراحی، اجرا و نظارت مجتمع گل و گیاه محلات

دسته بندی
پروژهای در حال اجرا
استان
مرکزی
شهر
محلات
تاریخ شروع
1397/09/01
تاریخ پایان
1399/03/31
توضیحات
تهیه و اجرا و نظارت پروژه مجتمع گل و گیاه کیهان محلات

ویژگی ها